Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep.meteorcb.pl obowiązujący od  01.01.2023

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Meteor z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Aleja Pracy 24B, NIP: 894-004-57-70, REGON: 930071030

 

1.Ogólne zasady
- Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad i korzystania ze sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Klient nie musi rejestrować się do sklepu aczkolwiek jest to zalecane ze względy na istniejącą możliwość informacji o promocjach.
- Ze sklepem można się kontaktować poprzez numer telefonu lub adres email podany w zakładce kontakt.
- Sklep internetowy nie jest infolinią. Sprzedajemy a nie udzielamy rad.

2. Rejestracja
-
Klient może wypełnić formularz w celu rejestracji w sklepie.
- Rejestracja w sklepie jest darmowa.
- Po zarejestrowaniu się w sklepie klient w celu logowania musi podać dane rejestracyjne.

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.meteorcb.pl
- Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

4.Przedmiot transakcji
- Przedmiotem transakcji są artykuły, które są w chwili składania zamówienia dostępne na stronie internetowej sklep.meteorcb.pl
- Sprzedawca ma obowiązek realizacji zamówienia zgodnie z zamówionym towarem przez klienta.

5.Warunki zamówienia
-
Kupujący ma prawo złożyć zamówienie przez sklep internetowy albo telefonicznie łącząc się ze sklepem głównym.
- Składając Zamówienie Klient akceptuje regulamin sklepu internetowego.
-  Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji Zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.

- Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta Zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: sklep@meteorcb.pl

6.Płatoność i ceny
-
Klient może wybrać formę płatności:
a) przelew tradycyjny
b) przelew ekspresowy
c) płatność w punkcie – tylko w przypadku odbioru osobistego.
- W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
- Podane ceny na sklepie są w złotówkach i zawierają podatek VAT.
- Klient powinien dokonać płatności natychmiast ale nie później niż 2 dni od dnia złożenia zamówienia.

7. Realizacja i wysyłka zamówienia
-
Kupujący ma możliwość zakupienia towaru przez Internet co wiąże się z umową kupna/sprzedaży internetowej.
- Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
- Wysyłka towarów odbywa się tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
- Czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni roboczych w przypadku braku dostępności towaru czas może się wydłużyć.
- Sprzedawca w przypadku dostępności towaru po złożonym zamówieniu natychmiast przechodzi do realizacji zamówienia.
- Dostawa Towaru następuje na adres podany przez Klienta na Formularzu Zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail.
- Klient akceptuje wysyłkę paragonu lub faktury w formie elektronicznej.
- Koszty dostawy ponosi klient/zamawiający.
- Cennik dostawy podany jest na stronie sklep.meteorcb.pl

8.Gwarancja
- Sprzedawca udziela gwarancji producenta na zakupiony towar.
- Sprzedający zapewnia że wszystkie produkty zamieszczone w sklepie internetowym są oryginalne i pochodzą bezpośrednio od importera.
- Sprzedawca usuwa wady produktu w okresie gwarancji bezpłatnie.
- Naprawy są dokowany w ciągu 14 dni od dnia doręczenia produktu do serwisu.
- W przypadku konieczności importu części zamiennych do naprawy termin może się wydłużyć nawet do 60 dni.
- Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenie produktu, zanieczyszczenie, zalanie.
b) niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją obsługi użytkowanie przedmiotu
c) użytkowanie lub pozostawienie produktu w nieodpowiednich warunkach (duże nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura, nadmierna wilgotność itd.)
d) przeróbki i zmiany konstrukcyjne produktu wykonane poza Autoryzowanym Punktem Serwisowym
e) podłączenie dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu.
- wymiana stopni końcowych wzmacniaczy, wymiana bezpieczników, przewodów, żarówek, tranzystorów, filtrów itd.
- W przypadku wystąpienia wady użytkownik ma obowiązek dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z ważną kartą gwarancyjną.
- Gwarancja jest ważna z prawidłowym wpisanym numerem seryjnym, datą sprzedaży produktu oraz potwierdzona podpisem i pieczątką sprzedawcy.
- Jakakolwiek ingerencja w kartę gwarancyjną tj.: zmiana, wytarcie, zamazanie itp., spowodują unieważnienie gwarancji.
- W przypadku uszkodzeń mechanicznych produktów zakupionych przez Internet na stronie sklep.meteorcb.pl koszty naprawy ponosi kupujący/zamawiający.
- Uszkodzony towar można wysłać do punktu głównego firmy Meteor albo bezpośrednio do importera na Polskę.

9.Prawo odstąpienia od umowy

- Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru kupującemu.
- Jeżeli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy to umowa zostaje uznana za niezawartą.
- Klient ma obowiązek niezwłocznie dokonać zwrotu towaru.
- Klient ma obowiązek poinformować mailowo o odstąpieniu od umowy.
- Towar musi zostać odesłany na adres: ul.Aleja Pracy 24B 53-232 Wrocław z dopiskiem zwrot towaru po odstąpieniu od umowy.
-  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do czasu otrzymania z powrotem towaru.
-  W przypadku odstąpienia od Zamówienia, Klient odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne.

 

  1. Słowniczek pojęć

    - Sprzedawca
    – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METEOR, ul. Aleja Pracy 24B
    53-232 Wrocław NIP: 8940045770, REGON: 930071030, e-mail: sklep@meteorcb.pl, telefon: 71 360 16 44

- Klient/Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, jeśli natomiast osoba nie ukończyła 18 roku życia, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego tj.: rodzic,opiekun.

- Towary, Sprzęt – przedmiot sprzedaży zamieszczony na stronie sklepu oraz w regulaminie.

- Sklep internetowy -  serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem sklep.meteorcb.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary Sprzedawcy.

- Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- VAT – podatek od towarów i usług na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

- Cena – kwota produktu jaką należy zapłacić sprzedawcy w celu realizacji zamówienia.

- Zamówienie – zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionego Towaru i wydać mu Towar, w tym poprzez przesłanie Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, a Klient jest zobowiązany Towar odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę