Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

- Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru kupującemu.
- Jeżeli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy to umowa zostaje uznana za niezawartą.
- Klient ma obowiązek niezwłocznie dokonać zwrotu towaru.
- Klient ma obowiązek poinformować mailowo o odstąpieniu od umowy.
- Towar musi zostać odesłany na adres: ul.Aleja Pracy 24B 53-232 Wrocław z dopiskiem zwrot towaru po odstąpieniu od umowy.
-  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do czasu otrzymania z powrotem towaru.
-  W przypadku odstąpienia od Zamówienia, Klient odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne.